Fond Rudolfa Kusého

pri Komunitnej nadácii Bratislava

Komunitný rozvoj

Dávame možnosť aktívnym ľuďom budovať komunity.

Dobrovoľníctvo

Podporujeme verejnoprospešné a dobrovoľnícke projekty.

Životné prostredie

Pomáhame tým, ktorým záleží na tom, v ako prostredí žijeme.

Kultúra

Podporujeme rôzne zaujímavé nekomerčné kultúrne projekty.

Pomoc a zdravie

Pomáhame skvalitňovať život ľudí s rôznymi znevýhodneniami.