O fonde

Fond Rudolfa Kusého bol založený v roku 2014 pri Komunitnej nadácii. Komunitná nadácia Bratislava je mimovládna nezisková organizácia.

Motiváciou pre vznik bolo vytvorenie ďalšieho efektívneho nástroja, ako prispieť k zvyšovaniu kvality života Bratislavčanov.

Fond Rudolfa Kusého poskytuje príspevky fyzickým a právnickým osobám, neziskovým organizáciám, pokiaľ ich projekty súvisia s poslaním a cieľmi Fondu. Hlavným poslaním je podpora komunitného života, ochrana životného prostredia, ako aj podpora kultúry.

Komunitná práca sa nedá naplánovať od stola „zhora“, potrebuje totiž odhodlanie, zápal a víziu miestnych obyvateľov. Či už ide o projekt obnovenia vinohradov na miestach, kde v minulých desaťročiach zmizli, alebo nápad skrášliť spoločný vnútroblok, sme presvedčení, že takéto aktivity si zaslúžia pozornosť a podporu.

Preto dávame možnosť aktívnym ľuďom budovať komunity, podporujeme verejnoprospešné a dobrovoľnícke projekty, zároveň však nezabúdame na znevýhodnených spoluobčanov.

Fond Rudolfa Kusého