Andrej Ďumbala - Cyklodielňa a tvorivé cyklodielničky pre deti

Andrej Ďumbala – Cyklodielňa a tvorivé cyklodielničky pre deti

Pomohli sme

Ide o projekt dobrovoľníkov, ktorí pravidelne, každý týždeň ponúkajú cyklistom zadarmo drobné opravy bicyklov, poskytujú náradie, zaučia, vysvetlia… dobrovoľníci pomáhajú s opravami vo svojom voľnom čase už od roku 2008. Návšteva dielne sa dá dohodnúť aj individuálne. Od mestskej časti získali priestor v garáži pri Centrálnej knižnici MČ Nové Mesto.
Peniažky z Fondu Rudolfa Kusého pri Komunitnej nadácii Bratislava použili na nákup cyklonáradia pre opravy bicyklov, ďalej na spotrebný materiál pre cyklodielne (duše, plášte, lanká, mazivo…) a tiež pomôcky pre detské tvorivé cyklodielne – pílky, dláta, elektrotechnická stavebnica.

Related portfolio items