Novomestský šampionát pre malých futbalistov

Novomestský šampionát pre malých futbalistov

Pomohli sme

Novomestský šampionát – kategórie U-9, teda šampionát malých futbalistov vo veku od 7 do 8 rokov, sa uskutočnil v polovici marca v Hale Mladosť. Projekt podal pán tréner detí David Lenghart. Sám si spomína, aké dôležité boli pre neho ako chlapca popri tréningoch aj turnaje. Preto chceli spolu s rodičmi pre chalanov usporiadať turnaj, ktorý bude mať v Novom Meste tradíciu. V zápasoch niekoľkých družsitev sa vystriedalo asi 100 detí.

Okrem pavúkového systému boli pripravené aj individuálne súťaže v streľbe, rýchlosti, súťaž o najlepšieho brankára…

Peniažky z Fondu Rudolfa Kusého pri Komunitnej nadácii Bratislava boli použité na medaily a ocenenia pre všetkých a na občerstvenie pre rozhodcov a dobrovoľníkov.

Related portfolio items