OZ Pedál - Krasňanský trail

OZ Pedál – Krasňanský trail

Pomohli sme

Občianske združenie Pedál dobudovalo v roku 2016 „Krasňanský trail„, ktorý sa nachádza medzi Peknou cestou pri Horárni Krasňany a križovatkou U Slivu. V roku 2015 sa im trasa podarila vybudovať v celkovej dĺžke 11,7 km. Ostávalo dokončiť niekoľko technických častí. Finančný príspevok, ktorý poskytol Fond Rudolfa Kusého pri Komunitnej nadácii Bratislava, použili na zaplatenie prenájmu bágra, nakoľko všetky ostatné činnosti si vedeli zrealizovať formou dobrovoľníctva a z vlastných zdrojov združenia Pedál.

Nový trail ponúka okrem klasického lesného chodníka aj zopár strmých stúpaní, prejazdy cez pekné rúbaniská a potok. Samozrejme nechýbajú ani technické prvky, ktoré sú budované tak, aby boli bezpečné a prešlo ich aj skúsenejšie dieťa. Tieto prvky taktiež navrhujú a budujú bikeri z bajkuly.

Viac informácií o budovaní a fungovaní trasy Krasňanský trail nájdete v článku http://www.ozpedal.sk/portfolio-item/trailbuilding-krasnansky-trail/

Related portfolio items