OZ Slniečkovo-Pionierska pri MŠ Pionierska

OZ Slniečkovo-Pionierska pri MŠ Pionierska

Pomohli sme

Občianske združenie Slniečkovo-Pionierska pri MŠ Pionierska aj vďaka daru, ktorý poskytol Fond Rudolfa Kusého pri Komunitnej nadácii Bratislava, zrekonštruovalo jednu miestnosť, ktorá bude slúžiť v škôlke na krúžkovú činnosť.

Krúžkov je v škôlke viac, no doteraz prebiehali priamo v triedach, čo však rušilo deti, ktoré zrovna daný krúžok nemali. Priestory na vytvorenie novej miestnosti mali k dispozícii, preto tá rekonštrukcia.

Nové priestory budú využívané aj ako logopedická miestnosť, odbúra sa tak cesta rodičov s deťmi za logopédom,
takto bude logopéd chodiť priamo do škôlky. Problém s výslovnosťou je pritom jedným z najčastejších dôvodov odkladu školskej dochádzky.

OZ Slniečkovo Pionierska – združenie rodičov sa spolupodieľalo s vedením škôlky finančne, ako aj brigádou rodičov.

Related portfolio items