Podpora Nadácie Cvernovka

Podpora Nadácie Cvernovka

Pomohli sme

Nadácia Cvernovka získala do svojho užívania od BSK areál na Račianskej ulici (bývalá stredná odborná škola chemická), kam sa z bývalej Cvernovky postupne umelci presťahujú.

Primárnym cieľom je udržanie a rozšírenie existujúceho ekosystému umelcov, kreatívcov, inovátorov a vývojárov na novom mieste a pod jednou “strechou”.

Celkovým cieľom je transformácia areálu na Račianskej ulici na kreatívne, kultúrne a spoločenské centrum nadmestského významu (tzv. Kreatívne centrum). Rovnako dôležitá je tvorba kultúrneho, spoločenského a športového programu a oživenie priľahlého parku, ktorý je už niekoľko rokov neudržiavaný, so sprístupnením pre verejnosť. Práve rekultivácia parku a základné čistenie a odpratávanie odpadu sú momentálne nevyhnutné na počiatočný chod Kreatívneho centra.

Dar, ktorý poskytol Fond Rudolfa Kusého pri Komunitnej nadácii Bratislava, sa použije na nákup nevyhnutného materiálu a následný odvoz odpadu (materiál zahŕňa potrebné veci na brigády dobrovoľníkov ako látkové rukavice a rúšky na ústa, pílky na drevo, záhradné náradie, ktoré sa bude využívať dlhodobo).

Priestor bývalej chemickej priemyslovky prináša aj ďalšie benefity. Rozsiahly areál ponúka jedinečnú možnosť na športové využitie práve pre mladých. Nikde inde v širokom okolí samospráva nedisponuje priestorom, kde sa dá vytvoriť skateboardová dráha. Pri troche fantázie môže vzniknúť pumptrack pre cyklistov. Prípadne ďalšie aktivity, ktoré z dôvodu hluku, či priestoru nie je možné umiestniť do husto obývanej zóny uprostred sídliska.

Viac o tejto téme si prečítajte v článku Cvernovka môže pokračovať. V Novom Meste

Related portfolio items