Pomoc ľuďom bez domova

Pomoc ľuďom bez domova

Pomoc ľuďom bez domova - nákup piecok

Pomohli sme

V časti Nové Mesto „ Zátišie“ združenie Kresťania v meste s podporou Fondu Rudolfa Kusého zabezpečilo nákup kachlí a dreva na zabezpečenie kvalitnejšieho ubytovania pre ľudí bez domova počas zimných mesiacov. V minulosti totiž ľudia v núdzi pálili rôzne predmety a materiály (káble, pneumatiky apod.), ktoré uvoľňovali do ovzdušia škodlivé látky.

Cieľom projektu tak bolo pomôcť núdznym ľuďom bez domova prežiť najrizikovejšie (zimné) mesiace v roku, ale aj zabránenie znečisťovania životného prostredia nebezpečnými splodinami.

Related portfolio items