Projekt Zátišie II.

zabezpečenie pre ľudí bez domova na Zátiší základné životné potreby

Projekt Zátišie II.

Pomohli sme

V časti Nové Mesto „ Zátišie“ realizovalo združenie Kresťania v meste v priebehu zimných mesiacov október 2014 – marec 2015 pomoc núdznym ľuďom bez domova formou zabezpečenia základných potrieb (potraviny, ošatenie, prikrývky, hygienické potreby, lieky, drogéria, kachle ai.).

V nadväznosti na ich doterajšiu pomoc týmto projektom zabezpečili pre ľudí bez domova drevo do kachlí na vykurovanie, nakoľko ľudia v núdzi pálili rôzne predmety a materiály (káble, pneumatiky apod.), ktoré uvoľňujú do ovzdušia škodlivé látky.

Cieľom projektu, ktorý podporil Fond Rudolfa Kusého, bolo pomôcť núdznym ľuďom bez domova prežiť najrizikovejšie (zimné) mesiace v roku.

Related portfolio items