Projekt Zátišie

zabezpečenie pre ľudí bez domova na Zátiší základné životné potreby

Projekt Zátišie

/

Pomohli sme

V časti Nové Mesto – „ Zátišie“ organizácia Kresťania v meste poskytovala v priebehu zimných mesiacov november 2014 – február 2015 pomoc núdznym ľuďom bez domova a to formou zabezpečenia potravín, pitnej vody, liekov a zdravotníckeho materiálu, ošatenia z druhej ruky, prikrývok a nákupu kachieľ.

Občianske združenie Kresťania v meste vytvára platformu pre verejno-prospešnú spoluprácu kresťanských cirkví a občianskych združení na území mesta Bratislavy. Jej členovia sa spoločne podieľajú na rôznych projektoch a aktivitách, angažujú sa v pomoci rôznym skupinám núdznych ľudí.

Od roku 2006 zabezpečujú bezdomovcom stravu na Račianskom mýte spolu s OZ Vagus a v roku 2014 začali s terénnou prácou priamo na ulici a v mestských častiach – zabezpečenie stravy, ošatenia, liekov a základnej zdravotnej pomoci.

Projekt, ktorý podporil Fond Rudolfa Kusého bol určený pre cca 30 núdznych ľudí bez domova (muži, ženy, deti) v mestskej časti Nové Mesto na Zátiší.

Related portfolio items