Terapia hrou pre ľudí bez domova

Terapia hrou pre ľudí bez domova

Pomohli sme

Nezisková organizácia Domov sv. Jána z Boha, ktorá sídli na Hattalovej ulici, ponúka služby ľuďom v núdzi. Denne, počas pracovného týždňa, poskytuje ošatenie, obuv, hygienu, teplé jedlo, ošetrenie či radu takmer stovke ľudí bez domova.

Organizácia sa tiež snaží zameriavať aj na stránku rozvoja sociálnych zručností, ktoré u klientov rozvíjajú cielenými aktivitami ako stolný tenis, stolný futbal, tvorivé dielne, spoločenské hry a podobne. Klienti tak majú možnosť a alternatívu tráviť zmysluplnejšie svoj čas (inak sa často potulujú po okolí).

Z daru, ktorý poskytol Fond Rudolfa Kusého pri Komunitnej nadácii Bratislava, rozšírili a skvalitnili voľnočasové aktivity, aby sa tam klienti cítili dobre, oddýchli si, niečo sa naučili, stimulovali ich sociálne a kognitívne zručnosti.

Related portfolio items