Vinica a mobilná záhrada Pionierska

Vinica a mobilná záhrada Pionierska

Pomohli sme

Na Pionierskej ulici je vyše 20 rokov opustená vinica. Združenie Vnútroblok sa ju rozhodlo obnoviť, vrátiť do nej život a sprístupniť ju susedom z Nového Mesta. Aj vďaka podpore Fondu Rudolfa Kusého spoločne s ľuďmi ju premenili na susedskú záhradu vo vinici. Takmer 30 árový priestor vinice doplnili pestovacími boxami , ktoré si mohol akýkoľvek sused adoptovať a starať sa v roku 2015 o svoju záhradku vo vinici.

Mobilné záhrady sú príjemné susedské priestory, ktoré môže ktokoľvek využívať na pestovanie zeleniny, byliniek či na stretnutia s priateľmi. Sú mobilné, pretože sa pestuje
v prenosných drevených boxoch, ktoré sa v prípade sťahovania záhrady dajú jednoducho premiestniť na iný priestor.

Priestor vinice na Pionierskej ulici má združenie v podnájme na 3 roky od mesta Bratislavy. Za tieto tri roky chce dokázť, že susedia nie sú ľahostajní k zanikajúcim viniciam v Bratislave
a majú záujem o príjemné zelené priestory, v ktorých môžu tráviť čas s blízkymi.

Related portfolio items