Vzdelávacie centrum pre seniorov

nové počítače a príslušenstvo

Vzdelávacie centrum pre seniorov

Pomohli sme

Cieľom projektu bolo zvýšenie úrovne počítačovej gramotnosti seniorov (nielen) a možnosť neobmedzeného prístupu k informačným technológiám v rámci knižnice, získanie zručností na komunikáciu so vzdialenými príbuznými, úprava fotografií, hudba, video, vyhľadávanie informácií, vytváranie grafických projektov, tlačové výstupy… rovnako tak možnosť vyhľadávania ponúk pracovných agentúr, vytváranie a zasielanie životopisov… a podobne. Fond Rudolfa Kusého podporil projekt Knižnice Bratislava -Nové Mesto kúpou nových počítačov a príslušenstva.

Knižnica disponuje priestormi na celú realizáciu projektu – je to študovňa odbornej literatúry s interiérovým vybavením ako aj pripojením na internet.

Related portfolio items