Základná škola Za kasárňou

Základná škola Za kasárňou

Pomohli sme

Na škole vzniká detský spevácky zbor, ktorý bude dlhodobo pracovať pod vedením dobrovoľného zbormajstra Jána Budinského. Rovnako bude fungovať spolupráca zboru s dobrovoľnou pomocou rodičov, pri nácviku, doprave na prípadné koncerty mimo školy. Zbor plánujú budovať postupne, je určený pre deti od 6 do 15 rokov, maximálne asi 50 detí.

Ďalšou aktivitou je zapájanie sa do súťaží a tiež reprezentácia školy a mestskej časti pri príležitostí sviatkov a slávnostných príležitostí.

Zapájať budú aj žiakov, ktorí už majú hudobné zručnosti na rôznych nástrojoch.

Prostriedky z Fondu Rudolfa Kusého pri Komunitnej nadácii Bratislava budú použitá na nákup dvoch hudobných nástrojov do školy – pianino a keyboard.

Related portfolio items